Monday, April 9, 2007

LESANJU

Lesanju werd op 5 september 2006 in de weesolifanten opvang per helicopter binnengebracht. Ze was in een 6 meter diepe zanderige kuil gevallen die de Samburu krijgers hadden gegraven om bij water te kunnen komen.
De Samburu krijgers hebben haar gered maar aangezien de plek zo ver van alles was verwijderd bleek de enige oplossing om Lesanju snel naar Nairobi over te kunnen brengen. Ze was al 36 uur zonder drinken geweest en de Samburu hadden tot overmaat van ramp grote stukken uit haar oortjes gesneden. Het is bij hen gebruikelijk om hun vee op die manier te "merken". Bij een olifant zijn de oren heel belangrijk om de temperatuur in de hitte te kunnen regelen.Ze kreeg onmiddellijk de benodigde medicijnen om haar ontregelde immuunsysteem en darmen te laten herstellen en reageerde hier goed op. Ook de oortjes genazen voorspoedig, hoewel ze altijd duidelijk te herkennen zal zijn vanwege de grote stukken die eruit missen. Ze heeft tijdens het kiezen krijgen een korte periode gehad waarbij de symptomen van longontsteking zich lieten zien maar is hier goed doorheen gekomen.

Kort nadat Kilgoris overleed had ze even last van opgezette klieren maar is ook hier niet echt ziek van geworden. Ze is de aanvoerster van de "babyclub" en een mini matriarch in de dop.


No comments: